Rettspraksis

Norge
01.12.2012 – Kjennelse, Oslo byfogdembete (J:Lindeberg)
23.02.2012 – Dom, Borgarting lagmannsrett (Oslo Statsadvokatembeter)
26.07.2010 – Kjennelse, Agder lagmannsrett (JWS International AB)
11.01.2010 – Kjennelse, Borgarting lagmannsrett (Abercrombie & Fitch)
06.11.2009 – Kjennelse, Asker og Bærum tingrett (Bonnier Amigo Music Norway AS m.fl.)
22.09.2009 – Dom, Kristiansand tingrett (JWS International AB)
03.12.2007 – Dom, Stavanger tingrett (Louis Vuitton)

Sverige
24.01.2013 – Dom, Stockholms tingrätt
26.09.2012 – Dom, Stockholms tingrätt

Danmark
12.11.2007 – Dom, Sø- og handelsretten (Metro Sportswear Ltd, Canada Goose)
24.10.2006 – Dom, Sø- og handelsretten (Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A., Rolex)