Det er vel ikke så farlig!

Piratkopiering er ulovlig!

Piratkopiering har store samfunnsmessige konsekvenser og utgjør en direkte trussel overfor forbrukeres helse og sikkerhet, se «Hvorfor stoppe piratkopiering?».  Ved kjøp av piratkopierte produkter bidrar du økonomisk til kriminalitet og ulovlig handel. I tillegg utsetter du deg for en risiko, både sikkerhetsmessig og helsemessig, ved at du ikke vet hva du kjøper. Det føres ikke samme kontroll med piratprodukter som med originale produkter, og kvaliteten er ofte svært dårlig.

Salg av piratkopier er ulovlig. Dette gjelder også salg til venner og kolleger. På samme måte som tyveri og heleri kan fremstilling og salg av piratprodukter være straffbart.

Vår oppfordring er derfor klar: Si nei til piratprodukter og respekter de originale produktene!