Hva gjør NACG

NACG har engasjert seg aktivt i arbeidet for å påvirke lovgiver til å vedta lovregler som gjør det lettere å stoppe kopier og forfalskninger ved grensen.

NACG holder kontakt med toll, politi og påtalemyndigheter for å skape oppmerksomhet rundt problemet og bidra til dialog. NACG har også som målsetning å fungere som høringsinstans i lovgivningsprosesser, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, og delta på internasjonale møter og konferanser om spørsmål som gjelder piratkopiering.

Foreningen arrangerer også møter med aktuelle tema innenfor området.

Innspill og uttalelser overfor offentlige myndigheter
04.12.2012 – Innspill til NHD vedr. stortingsmelding om immaterielle rettigheter
29.09.2011 – Høringsuttalelse, styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.