Hva er piratkopiering?

Mange produkter er beskyttet av immaterielle rettigheter som enten varemerke, design, patent og/eller opphavsrettigheter, som gir innehaveren av produktet en tidsbegrenset enerett til å produsere, markedsføre, innføre og selge produktene.

Piratkopiering i vid forstand omfatter enhver etterlikning av et produkt som forleder forbrukere til å tro at produktet er fremstilt av rettighetsinnehaveren.  Piratkopiering er bevisst kopiering av andres immaterielle rettigheter og utgjør klart brudd på rettighetshaveres eneretter.

Piratkopiering eller counterfeiting som det også kalles, er et internasjonalt fenomen som i dag opptar ca. fem til syv prosent av den totale verdenshandelen i følge tall fra The International Chamber of Commerce – Commercial Crime Services (CCS). Handel med piratkopier er et parallelt marked til det regulære markedet, og det illegale markedet påvirker både den enkelte rettighetshaver og markedet som sådan.