Om NACG og piratkopiering

Norwegian Anti Counterfeit Group (NACG) ble etablert 14. oktober 2004 og er en politisk uavhengig og ideell forening som arbeider for å forhindre piratkopiering og handel med piratkopierte produkter. Foreningen er en paraplyorganisasjon som representerer interesseorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, selskaper og privatpersoner innenfor industri, handel og tjenesteytende næringer.

Blant våre medlemmer er både norske og internasjonale virksomheter innen design, film, it, sport og fritid, klær og mote, møbler, maskiner og industri. I tillegg har foreningen medlemmer fra rådgivnings- og advokatbransjen.

NACG utgjør den norske avdelingen av det globale nettverket The Global Anti-Counterfeit Group (GACG). GACG ble etablert i 1999 og har i dag 19 nasjonale organisasjoner som medlemmer. I tillegg er foreningen tilknyttet en rekke andre organisasjoner ved samarbeidsavtaler.

Blant initiativtakerne var blant annet International Chamber of Commerce (ICC). GACG arbeider med utveksling av informasjon om piratkopiering, og deltar i internasjonale samarbeid for en strengere og mer harmonisert lovgivning som kan styrke vernet mot piratkopiering.