Norsk markering av World Anti-Counterfeiting Day 2015

Bilde 3 NACG event OSLWACD

 

World Anti Counterfeiting Day, WACD 2015, er den 17. i rekken og ble etablert av GACG for å initiere nasjonale og regionale arrangementer under paraplyen til en internasjonal kampanje som kunne fokusere på de problemer som vareforfalskning og piratvirksomhet medfører. Dagen markeres med lokale arrangement verden over, inkludert en seremoni i Paris hvor GACG deler ut priser til organisasjoner og personer som det siste året har markert seg særlig i kampen mot piratkopiering.

I anledning WACD 2015 vil Patentstyret, Tollvesenet og NACG være tilstede på Oslo Sentralstasjon og OSL Gardermoen med en aksjon hvor målet er å opplyse flest mulig reisende nordmenn om farene ved å kjøpe piratprodukter.

Sommer-offensiv mot piratkopiering
Onsdag 24. juni vil passasjerer med sommerferie og shopping i blikket støte på folk fra Patentstyret, Tollvesenet og NACG på Oslo Sentralstasjon og OSL Gardermoen. Anledningen er den internasjonale anti-piratkopieringsdagen, World Anti-Counterfeiting Day 2015, og målet er å opplyse flest mulig reisende nordmenn om farene ved å kjøpe piratprodukter.

Velgekte.no – nytt nettsted
Spesielle bagasjelapper og løpesedler vil bli delt ut, med oppfordring til mottagerne om å sjekke det nye nettstedet velgekte.no. Her kan vanlige forbrukere få svar på spørsmål rundt piratkopiering og varemerkeforfalskning, og lese om hvordan de kan avsløre kopiprodukter, hvordan de unngår dem, hva som er ulovlig å ha med seg i bagasjen, og mye mer.
Les mer om piratkopiering og varemerkeforfalskning på www.velgekte.no

Farligere produkter
Bakgrunnen for aksjonen og det nye nettstedet, er den økende utbredelsen av piratkopier. Fra å være et tema som begrenset seg til luksusvarer som håndvesker og solbriller, finnes det nå piratkopier og varemerkeforfalskninger innen alle tenkelige vareslag: mat, medisiner, kosmetikk, leker, reservedeler til biler og fly …

I løpeseddelen som passasjerene får utdelt trekkes det også frem hvor store de samfunnsmessige skadene ved piratkopiering er blitt: tap av arbeidsplasser, utnyttelse av sårbar arbeidskraft og miljøproblemer, både ved produksjon og håndtering av ulovlige varepartier med ukjent materialinnhold. De får dessuten beskjed om hva britisk politi fikk vite da piratkopiert kosmetikk og solkrem ble undersøkt: produktene inneholdt kvikksølv, menneskeurin, rotteavføring og arsenikk.

Organisert kriminalitet
Nye undersøkelser dokumenterer tydelige forbindelser mellom kriminelle nettverk og produksjon av piratkopier. Derfor har EUROPOL nå løftet temaet opp på listen over Europas største kriminalitets-trusler, på linje med narkotika, hvitvasking og våpenhandel.

Global markering
Året internasjonale anti-piratkopieringsdag, WACD 2015, er den 17. i rekken og ble etablert av GACG for å initiere organisering av lokale, nasjonale og regionale arrangementer under paraplyen til en internasjonal kampanje som kunne fokusere på de problemer som vareforfalskning og piratvirksomhet medfører. Dagen markeres med lokale arrangement verden over, inkludert en seremoni i Paris hvor GACG deler ut priser til organisasjoner og personer som det siste året har markert seg særlig i kampen mot piratkopiering.

Vi er svært fornøyde med at det i år blir en norsk markering av denne merkedagen, den første av sitt slag, og er stolte av å ha fått i stand et samarbeidsprosjekt med Patentstyret og Tollvesenet, som begge har vært avgjørende for å få dette i stand – uttaler Christoffer Vedal på vegne av styret i NACG. – Vi håper dette arrangementet og VelgEkte-kampanjen vil medvirke til en bevisstgjøring av norske forbrukere, også når de er på ferie!