Nyheter

Telenor slipper å blokkere The Pirate Bay

Asker og Bærum tingrett avslo 6. november 2009 norsk film- og platebransjes krav om at Telenor skulle blokkere nettsiden The Pirate Bay for sine kunder.

I kjennelsen heter det at de praktiske konsekvensene ved å gi film- og platebransjen medhold, ville vært store. Retten mener ikke at Telenor ut fra eksisterende lovverk har plikt til å kontrollere eller undersøke hva kundene driver med på nettet.

Les hele kjennelsen her..

Ulovlig import av etterlikninger av Dynavoice høyttalere

Kristiansand tingrett avsa 22. september dom i sak mellom høyttalerprodusenten JWL International og det norske selskapet Qnsulting AS mfl. om ulovlig import og salg av etterlikninger av Dynavoice høyttalere. Det norske selskapet tidligere hadde vært agent for JWL i Norge, men var fratatt denne rettigheten fordi produsenten mente høyttalerne ble solgt for billig og dermed reduserte varemerkets verdi. Qnsulting AS har senere importert og solgt piratkopier av JWL-høyttalere til nettbutikkene Komplett.no, Netthandelen og Gooba. Det ble reist sak på grunnlag av den ulovlige importen, og saksøker JWL ble av tingretten tilkjent erstatning på ca kr 1 300 000 og saksomkostinger på vel kr 300 000. Det norske selskapets styreleder ble også gjort ansvarlig for erstatningen. Les hele dommen her.

Finn.no nytt medlem i NACG

Finn.no fokuserer på alvor på bekjempelse av piratprodukter i netthandel, og gir gjennom sitt varemerkeprogram varemerkeeiere mulighet til å kontrollere og stoppe annonser som er i strid med varemerkeeierens rettigheter. Programmet omfatter verktøy som gjør det enkelt for merkevareeier å overvåke markedet, og gir adgang til å utestenge annonsører som gjentatte ganger bryter med varemerkeeiers rettigheter.

Les mer om Finn.no’s varemerkeprogram.

Finn.no’s varemerkeprogram (ppt)