Ansvarserklæring

NACG etterstreber at innholdet på nettsidene er korrekt, men påtar seg ikke noe ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. Informasjonen gir ingen komplett redegjørelse for gjeldende rett. NACG fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå som følge av bruken av informasjon fra nettstedet.

NACG fraskriver seg videre ethvert ansvar for innhold på andres nettsider, som det enten lenkes til eller er vist til på NACGs
nettsider. Tilsvarende tar vi heller ikke ansvar for innhold eller lenker som henviser til NACGs nettsider.